print logo

Aanmelding lidmaatschap scholen en instelllingen

Met onderstaand formulier meldt u zich als ouder of student aan als lid van oudervereniging Balans. De prijzen van het lidmaatschap van Balans en de abonnementen op BalansKIDS en Impuls & Woortblind Magazine, vindt u bij Tarieven.

Stap 1: Inlogaccount aanmaken voor Mijn Balans

U meldt zich aan als lid met uw e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Hiermee wordt automatisch een account aangemaakt voor Mijn Balans.

Krijgt u de melding dat 'het opgegeven e-mailadres al bestaat', kijk dan bij 'U heeft al een account'

E-mail en wachtwoord

E-mailadres

Wachtwoord


Controlecode

CAPTCHA
 

Download de algemene voorwaarden als PDF


Algemene voorwaarden lidmaatschap

Landelijke oudervereniging Balans, maart 2012

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw lidmaatschap van
Oudervereniging Balans, gevestigd te Bilthoven. Door uw aanmelding als lid van Balans
bevestigt u dat u bekend en akkoord bent met deze voorwaarden.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te vinden op www.balansdigitaal.nl of op
te vragen via de ledenadministratie.

1. Wat houdt het lidmaatschap Oudervereniging Balans in?

Het lidmaatschap van Oudervereniging Balans is persoonsgebonden en geeft u toegang
tot producten en diensten van Oudervereniging Balans.
Als lid van Oudervereniging Balans kunt u zich bovendien actief inzetten als regionaal
vrijwilliger, telefonisch contactpersoon, forum- of chatmoderator, etc.

Leden van Balans:

 • ontvangen het tijdschrift Balans Magazine, waarin veel toegankelijke actuele, praktische en achtergrondinformatie staat, alsmede een overzicht van alle activiteiten die vrijwilligers in de regio's organiseren
 • kunnen tegen vergoeding van verzend- en handelingskosten tegelijk met Balans Magazine het blad BalansKIDS ontvangen, met informatie voor en door kinderen uit de Balans-doelgroep
 • kunnen telefonisch bij de advies- en informatielijn van Balans en bij contactpersonenin de regio hun vragen stellen en hun verhaal delen 
 • kunnen op het besloten deel van de website www.balansdigitaal.nl (na inloggen op'Mijn Balans') onder meer artikelen uit Balans Magazine digitaal bekijken en deelnemen aan chatsessies en het forum 
 • kunnen met korting uitgaven van Balans kopen
 • kunnen met korting deelnemen aan het jaarlijkse landelijke symposium en aan regioactiviteiten zoals gespreksgroepen, inloopbijeenkomsten en themabijeenkomsten.

2. Van wanneer tot wanneer loopt uw lidmaatschapsjaar?

Uw lidmaatschapsjaar loopt van de datum van aanmelding in de ledenadministratie tot
dezelfde datum in het daaropvolgende jaar en wordt ieder jaar automatisch met 1 jaar
verlengd.
Voor lidmaatschappen aangegaan vóór 1 januari 2002 loopt het lidmaatschapsjaar gelijk
aan het kalenderjaar.

3. Hoe betaalt u uw contributie?

 • U betaalt uw contributie jaarlijks vooruit.
 • U kunt per automatische incasso of via Ideal betalen.
 • U kunt via 'Mijn Balans' aangeven hoe u uw factuur wenst te ontvangen en te betalen.
 • Uw contributie moet binnen twee weken na ontvangst van de factuur op de rekening van Oudervereniging Balans staan.

4. Kunnen de kosten voor uw lidmaatschap of de voorwaarden wijzigen?

De algemene ledenvergadering van Oudervereniging Balans kan de contributie en/of
voorwaarden van het lidmaatschap jaarlijks wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk 1
september gepubliceerd in Balans Magazine en op www.balansdigitaal.nl.

5. Hoe kunt u uw lidmaatschap opzeggen?

Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of per e-mail. Stuur uw opzegging,
onder vermelding van uw naam- en adresgegevens en evt. uw lidmaatschapsnummer,
per mail naar: info@balansdigitaal.nl; per post naar: Oudervereniging Balans,
Ledenadministratie, Postbus 93, 3720 AB Bilthoven, of gebruik het contactformulier op
www.balansdigitaal.nl. Algemene voorwaarden lidmaatschap
Landelijke oudervereniging Balans, maart 2012

Uw opzegging moet uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van uw lidmaatschapsperiode bij ons binnen zijn. In 'Mijn Balans' vindt u de juiste datum van aanmelding.

6. Wat gebeurt er nadat u uw lidmaatschap heeft opgezegd?

 • U ontvangt van Balans een bevestiging van uw opzegging (schriftelijk of per e-mail).
 • U blijft lid tot de in de bevestiging genoemde einddatum.
 • De aan het lidmaatschap gekoppelde voordelen vervallen op de einddatum.

7. Wat gebeurt er als u te laat betaalt?

Dit geldt voor bijvoorbeeld uw lidmaatschapscontributie of andere bedragen die u
schuldig bent aan Oudervereniging Balans

 • Eén maand na de vervaldatum ontvangt u een eerste betalingsherinnering (aanmaning).
 • Bij een tweede resp. derde betalingsherinnering brengen wij administratiekosten (à € 5,- resp. € 7,-) in rekening.
 • Bij het langer dan 3 maanden uitblijven van betaling mag Oudervereniging Balans iedere verdere dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling ontvangen is.
 • U heeft geen recht op toezending van niet ontvangen magazines door het te laat betalen van een contributiefactuur.

8. Hoe gaan wij met uw persoonlijke gegevens om?

Oudervereniging Balans houdt zich aan de wettelijke eisen die de Wet Bescherming
Persoonsgegevens stelt aan het bewaren en bewaken van persoonlijke gegevens.
Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers van de website worden met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en worden niet aan derden verstrekt.

Oudervereniging Balans legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast
wanneer u een lidmaatschap afsluit, diensten en/of producten van Oudervereniging
Balans afneemt of anderszins contact heeft met Oudervereniging Balans.

Oudervereniging Balans gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw rechten op
grond van het lidmaatschap van Oudervereniging Balans, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om leden/bezoekers van
haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Balans tracht hierbij
rekening te houden met voorkeuren.

Indien u geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer u uw
toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken, kunt u een
brief of e-mail sturen naar Oudervereniging Balans, t.a.v. de Ledenadministratie, onder
vermelding van WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens).
In sommige gevallen kan ook gebruik gemaakt worden van de afmeldlink in het bericht
of via 'Mijn Balans'.

9. Hoe kunt u ons bereiken?

Heeft u een vraag of een opmerking, kijk op www.balansdigitaal.nl onder veelgestelde
vragen. Kunt u hier het antwoord op uw vraag niet vinden, dan kunt u:

 • met ons bellen op nummer 030-2255050
 • een e-mail sturen via het contactformulier op www.balansdigitaal.nl 
 • een brief sturen naar Oudervereniging Balans, Postbus 93, 3720 AB Bilthoven.

Krijgt u de melding 'U heeft al een account?'

Als u in het verleden een bestelling heeft gedaan in onze webwinkel heeft u een (gebruikers)account aangemaakt voor Mijn Balans. U kunt dan inloggen met het wachtwoord dat u bij uw bestelling heeft opgegeven.

Weet u uw wachtwoord niet meer, stel dan een nieuw wachtwoord in via de pagina Wachtwoord vergeten.  Lukt dit niet, vul dan het formulier in op de pagina Inlogaccount aanvragen.

 

 

 

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer